Ifecka n usideg

Ifecka n uselkim neɣ srid i tsuqilt & usideg.
Llan wid isefraken taqbaylit, llan wid igebren agrudem s teqbaylit